Ügyletkötés elektronikus aláírással, kézfogás nélkül

A koronavírus járvány komoly hatással van a gazdasági életre, a gazdasági szereplők ésszerű és érthető óvatossága folytán nehezebbé vált az ügyletkötés megszervezése. Számos alkalom van, amikor elkerülhetetlen, hogy megszülessenek bizonyos okiratok, elég csak az éves beszámolók közeljövőben időszerűvé váló elfogadására gondolni. Az elektronikus aláírások szabályozása folytán széles körben adott azonban a lehetőség arra, hogy kézfogást és minden egyéb személyes kontaktust kerülve, számítógépen vagy okostelefonon írja alá minden fél a dokumentumokat.

Az utóbbi években hazánkban is ugrásszerű terjedésnek indult az elektronikus aláírás használata. A megfelelő eszköz lehetővé teszi, hogy az írásbelivel egyenértékű jognyilatkozatot lehessen tenni elektronikus úton. Az alapvető előnyein túl (így például ez a megoldás áthidalja a földrajzi távolságot és elegendő egy „példányt” aláírni vele, ami utána másolható lesz) kiterjedt járvány idején különösen nagy segítséget tud jelenteni az, hogy ezzel kontaktus nélkül is tudják a vállalkozások intézni az ügyeiket.

Elektronikus aláírásnak számos fajtája van, többek között annak megfelelően, hogy mennyire tekinthetőek biztonságosnak. Ebből a szempontból az üzleti életben a legismertebb a minősített elektronikus aláírás, ami a saját kezű aláírással azonos joghatással bír (illetve bizonyos körben ezt meghaladó bizonyító erővel is bír). A hazai minősített elektronikus aláírást valamennyi Uniós tagállamban elismerik minősített elektronikus aláírásként.

Elektronikus úton hatékonyan akkor írható alá egy szerződés, ha valamennyi fél ezt az utat választja és a felek rendelkeznek bizalmi szolgáltató által kibocsátott tanúsítvánnyal. E tanúsítvány a biztosítéka annak, hogy az elektronikus aláírások egyértelműen személyhez köthetők legyenek.

Magyarországon a Microsec Zrt., a Netlock Kft. és a NISZ Zrt. azok a bizalmi szolgáltatók, amelyek minősített elektronikus aláírást bocsátanak ki. Irodánk gyakorlatából ismert még az Evrotrust Technologies Ad külföldi bizalmi szolgáltató, ami okostelefonos applikáción keresztüli aláírási lehetőséget kínál, amivel videoazonosítást követően élhetnek a felhasználók. A TrustChain szerződéskötő platformba is integrált EvroTrust így személyes azonosítás nélkül teszi lehetővé a szerződések elektronikus aláírását.

Cégek képviselője is aláírhat elektronikus úton, amennyiben a fenti – vagy más – bizalmi szolgáltatók egyike által kibocsátott elektronikus tanúsítvánnyal rendelkezik és a cég cégjegyzéke ezt tartalmazza. A cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus aláírás a cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül. Ahhoz pedig, hogy a tanúsítvány átvezetésre kerüljön a társaság cégjegyzékén, cégeljárást kell kezdeményezni, amiben a cégbíróság számára csatolni szükséges a bizalmi szolgáltatók egyike által kibocsátott elektronikus tanúsítványt (.cer kiterjesztésű file).

Uniós szinten rögzített alapvetés, hogy elektronikus aláírás joghatása és bírósági eljárásokban bizonyítékként való elfogadása nem tagadható meg kizárólag amiatt, hogy az elektronikus formátumú. Ennek megfelelően szerződéskötés során és bírósági eljárásokban alkalmazható az elektronikus aláírás, ahogy társasági döntések meghozatala során is (és cégeljárásban is). Amennyiben például beszámoló elfogadásához van szükség taggyűlési döntések meghozatalára, úgy azt is biztonságosan meg lehet tenni ekként. Az elektronikusan aláírt dokumentumokról pedig papír alapú hiteles másolatot tudnak készíteni a közjegyzők, ami az eredeti elektronikus dokumentummal jogilag azonos értékű kézzelfogható példányt eredményez, így áthidalható az is, ha papír alapú példányok lennének szükségesek az okiratból.

Annak érdekében, hogy a hivatásunk adta lehetőségekkel élve segítsük a gazdasági szereplőket abban, hogy jelen körülmények között is tudjanak működni, irodánk ingyenesen vállalja az első 10 olyan változásbejegyzést, amely digitális e-aláírást kíván ügyvezetése számára bejegyeztetni. Természetesen ezt is személyes kontakt nélkül szervezzük meg igény esetén.

#e-aláírás #Pinterlaw #NoContactContract #ProBono #beszámoló #koronavirus