ÜGYVÉDI TÁRSULÁS

A dr. Pintér Attila Ügyvédi Iroda a 8/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzat („Szabályzat") alapján létrehozott ügyvédi társulás jogi formájában működik.

Az ügyvédi társulás tagjai:

- dr. Pintér Attila Ügyvédi Iroda mint vezető iroda;
- Vámosi Róbert Ügyvédi Iroda mint társiroda;

Az ügyvédi társulásban részt vevő ügyvédek és ügyvédi irodák jogaira, kötelezettségeire és felelősségére az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény és a Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadók.