Rólunk


A Pintér Attila Ügyvédi Iroda teljes körű jogi szolgáltatást nyújt a széles értelemben vett gazdasági jog valamennyi területén kis-, közép-, és nagyvállalatok részére. Irodánk a gazdasági társaságok napi működésével kapcsolatos valamennyi jogi kérdésben áll ügyfeleink rendelkezésére.

Széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkezünk a gazdasági jog napi kérdéseivel kapcsolatban, így különösen társasági és adójog, peres és ingatlanjog, valamint az ezen jogterületekhez tartozó munkajog és szellemi alkotások jogának vonatkozásában.

Irodánk célja a gazdasági folyamatok segítése, a hatékony jogi közreműködés megvalósítása a vállalatok napi ügyleteinek operatív intézésében és konstruktív megoldások találása a modern vállalkozók modern kérdéseire. Irodánk ezen célokat ügyvédi irodák társulása keretében, valamint a White Unicorn Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság által biztosított adó- és pénzügyi tanácsadása, valamint üzleti tervezési szolgáltatásai útján látja el.

Irodánk magyar és angol nyelven áll ügyfeleink rendelkezésére.

 

Szakterületek


Híreink


27th September 2019

A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése

Parlament által elfogadásra került a részvényesek ösztönzéséről szóló törvényjavaslat (2019. évi LXVIII. törvény), amely a 2017/828 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja A részvénytársaságok […]
29th August 2019

Family Office – a családi vagyonkezelés másik módja

Az USA-ban már a virágkorát éli, Magyarországon viszont a fogalom még csak az elmúlt években kezdett igazán beépülni a köztudatba. A family office, mint egy vagyonkezelési […]
22nd July 2019

Katedra és befektetési alap – az egyetemi tőkealapok szerepe

Az egyetemi tőkealapok létrehozása egyes nyugati országokban évtizedes hagyományokkal rendelkező formája az innovatív vállalkozások finanszírozásának, amiben az egyetemek oktatási és kutatási tevékenysége kiegészül a befektetői pozícióval. […]