AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSRÓL

Magánszemélyek szerződéseket, nyilatkozatokat elektronikus úton is aláírhatnak.

Elektronikus úton akkor írható alá a szerződés, ha

  • valamennyi fél ezt az utat választja és
  • a felek rendelkeznek bizalmi szolgáltató által kibocsátott tanúsítvánnyal.

Bizalmi szolgáltatók Magyarországon, amelyek minősített elektronikus aláírást bocsátanak ki: Microsec Zrt., Netlock Kft. és NISZ Zrt.

Irodánk által ismert egyéb külföldi bizalmi szolgáltató: Evrotrust Technologies Ad – gyors videoazonosítással egybekötött telefon applikációján keresztüli aláírási lehetőséget kínál, amellyel egy magánszemély minősített elektronikus aláírást szerezhet.

Elektronikus aláírásnak több fajtája van, azonban a minősített elektronikus aláírás a saját kezű aláírással azonos joghatással bír. A minősített elektronikus aláírást az összes többi Európai Unió tagállamban elismerik minősített elektronikus aláírásként.

Cégek ügyvezetése is aláírhat elektronikus úton, amennyiben

  • a fenti bizalmi szolgáltatók egyike által kibocsátott elektronikus tanúsítvánnyal rendelkezik és
  • a cég cégjegyzéke ezt tartalmazza.

A cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus aláírás a cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül.

A második pont vonatkozásában ez egy cégeljárást von maga után, amely során a cégbíróság számára csatolni szükséges a bizalmi szolgáltatók egyike által kibocsátott elektronikus tanúsítványt (.cer kiterjesztésű file).

Az elektronikus aláírás joghatása és bírósági eljárásokban bizonyítékként való elfogadhatósága nem tagadható meg kizárólag amiatt, hogy az elektronikus formátumú.