A Hiventures Zrt. Startup és KKV Mentőprogramjai ügyvédi szemmel

Egyre szélesebb körben, globálisan érzékelhetővé válik a koronavírus-világjárvány okozta válság, amely a hazai startupokat, illetve kis- és középvállalkozásokat (KKV) is súlyosan érinti. Sokféle megoldási javaslat merült fel ennek kapcsán, amik számos, eltérő jogi konstrukcióval operálnának. Az alábbiakban az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures Zrt. mentőprogramjait vesszük górcső alá, amelyek gyors segítséget hivatottak nyújtani a válság miatt bajbajutott startupoknak és KKV-knak.

A finanszírozást nyújtó, Hiventures által kezelt befektetési alapokra továbbiakban ’befektető’-ként hivatkozunk.

A gyorsaságra való törekvés egyértelmű, mivel mind a Startup és mind pedig a KKV Mentőprogram akár 30 munkanapon belüli folyósítást tesz lehetővé, amennyiben a jelentkező társaság dokumentációja pozitív elbírálásban részesül. Ez töredéke annak, amennyi idő alatt jellemzően hasonló méretű befektetők az összeget folyósítják. Mivel ebbe a viszonylag rövid időszakba sok teendőt szükséges besűrítenie annak, aki igénybe veszi valamelyik csomagot, így hasznosnak látjuk, ha adunk egy vázlatos áttekintést a kapcsolódó szerződéses feltétekről.­*

 

A konstrukcióról alapvetően elmondható, hogy nem a közismertebb pénzpiaci kölcsön jellegű ügyleteket eredményezi. Mind a két mentőprogram a finanszírozás formájaként a befektető által nyújtott tőkét és a tagi kölcsönt nevezi meg. Az utóbbi vonatkozásában azonban jelentős eltérés, hogy míg a Startup Mentőprogram esetén átváltható tulajdonosi kölcsönről van szó, addig a KKV Mentőprogramban csak tagi kölcsönről beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy jelentős részben kölcsönt kap a társaság, de kisebb mértékben a befektető társasági részesedést is szerez. Az átváltható kölcsön a befektető számára – a kölcsön pénzbeli visszakövetelése helyett – lehetőséget teremt arra, hogy az általa nyújtott kölcsönt meghatározott mértékű részesedésre váltsa át.

 

Általánosságban megállapítható, hogy többek között az olyan jogok, mint

 • a hígulás elleni védelem (azaz amennyiben alacsonyabb cégértékelésen lép be egy új befektető, akkor a korábbi befektető kompenzációt kérhet),
 • a drag-along jog (a társasági tagjai kötelezhetőek részesedésük eladására, ha egy vételi ajánlatot a befektető egyedül nem tud teljesíteni – jellemzően korlátozott) és
 • a tag-along jog (ha a tagok értékesíteni szeretnék a részesedésüket, akkor az ügylethez a befektető csatlakozhat és értékesítheti a részesedését a további taggal együtt)

az átlagos tőkebefektetési konstrukciók sajátjai.

Fontos azonban látni a Startup és KKV Mentőprogramok nem teljesen a hagyományos befektetési elvek mentén épülnek fel, azoknál rugalmasabb konstrukciót biztosítanak. Az alábbi listákkal szemléltethető, hogy milyen jogokat kíván a befektető a mentőprogram alatt magánál tartani.

Befektetői jogok a Startup Mentőprogramban:

 • likvidációs elsőbbségi jog – a társaság megszűnése esetén felosztható vagyonból a befektető prioritással részesedik,
 • általános kisebbségvédelmi jogok – ezek a polgári jog általános szabályai szerint a taggyűlés összehívására vagy egyedi könyvvizsgálat vagy a társaság nevében történő igényérvényesítés kezdeményezésére terjednek ki,
 • tőkebevonás esetére vonatkozó elsőbbségi jog – az új befektető bevonása helyett a befektető magára vállalhatja a további tőkebefektetést (ebben az esetben nem teljeskörűen, hanem a bevonni kívánt tőke 25 %-a erejéig),
 • megtérülési elsőbbség – a társaság (vagy annak egy része) értékesítése esetén, a befolyó pénzből a befektető prioritással részesedik, eltérve a részesedésének arányától,
 • drag-along és tag-along jogok – ezek közül előbbi csak súlyos szerződésszegés esetén illeti meg a befektetőt

Befektetői jogok a KKV Mentőprogramban (a fentebb már kifejtett jogok kapcsán a meghatározást nem ismételjük):

 • likvidációs elsőbbségi jog,
 • megtérülési elsőbbség,
 • osztalékelsőbbségi jog – osztalékfizetés esetén a befektető bizonyos keretek között többlet juttatásra jogosult,
 • eladási jog – súlyos szerződésszegés esetén, vagy ha 7 év elteltével sem jut hozzá a befektető a pénzéhez, akkor eladhatja a részesedését a többi tulajdonosnak, illetve a társaságnak

 

Fontosnak érezzük felhívni a startupok és a KKV-k figyelmét arra, hogy mind a társaság, mind pedig a tagok/alapítók kötelesek meghatározott szavatossági és kötelezettségvállalási nyilatkozatokat tenni és ezeket betartani a tranzakciós dokumentumok aláírásakor és a befektetés folyósításakor egyaránt. Érdemes ezeket alaposan megvizsgálni, ugyanis komoly felelősséggel is járhatnak.

 

Remélhetőleg a Hiventures mentőprogramjai meghozzák azokat a kívánt eredményeket, amelyek lehetővé teszik mind a startupok, mind pedig a KKV-k további, prosperáló működését.

 

 

* Megjegyezzük, hogy ez a cikk egy nyilvánosan elérhető term sheet (a szerződéskötést megelőző, vázlatos, nem teljeskörű és nem kötelező erejű dokumentum) tartalma és az általános gyakorlat szerinti meghatározások alapján készült, a végül aláírásra kerülő szerződések ennél természetesen részletesebbek, specifikusabbak lehetnek és tartalmazhatnak új elemeket.